Bìa 12 Ngăn Móc (8214)

Là cặp chứa hồ sơ giấy tờ khổ A4, A5 với 12 ngăn riêng biệt, rất tiện cho việc cất giữ tài liệu khi di chuyển. Thiết kế bên ngoài đẹp và lịch sự, có dầy móc chắc chắn