Bìa Nút VC - A4

Bìa Nút VC - A4: có 2 loại ( In chữ + không in chữ)